Göteborg: City of Literature [svenska]

Bastu in Göteborg
© Lo Birgersson

Göteborg i Sverige är literaturstad sen 2021. Joakim Albrektson, Focal Point i Göteborg UNESCO City of Literature, berättade mera om ansökningsprocessen och det internationalle nätverket.

Vad gör Göteborg till en City of Literature och när har Göteborg fått titeln?

Allt som redan görs i form av olika aktiviteter och alla platser som redan finns. Gäller både det fria kulturlivet och det offentliga. Både i Göteborg och i Västra Götalandsregionen. Exempel är Bokmässan i City och Bokmässan i Angered, Bokdagar i Dalsland, alla bibliotek och kulturhus, förlagsverksamheterna och författarna. Utnämningen kom i november 2021.

Mera om literaturstaden Göteborg finns här

Hur uppkom idéen att ansöka om titeln och hur såg ansökningsprocessen ut?

Ursprungsidén kom från dåvarande ordföranden i Författarcentrum Väst, sen skedde allt i samverkan mellan offentlig sektor och det fria kulturlivet och privat sektor.

Vilka steg tog ni efter att Göteborg fått titeln?

Vi skapade den samverkansplattform som nu finns. I denna ingår staden, regionen, universitetet, Författarcentrum Väst och Göteborgs litteraturhus.

Och sen? Vilka regelbundna möten finns det till exempel?

Det finns ett årligt öppet möte, dvs. för allmänhet. Inom organisationen träffas kansliet (de tre huvudparterna Region, Universitet och Stad) en gång/vecka, Samverkansgruppen (Huvudparter plus övriga parter (Bokmässan Författarcentrum Väst och Göteborgs litteraturhus) träffas en gång/månad. Vi har ett par kommunikationsgrupper som träffas regelbundet och det högst beslutande organet, trepartsråd (Chefer inom huvudparternas verksamheter), träffas normalt två gånger/år. Vidare finns sex huvudfokusområden som har eller kommer att ha möten flera gånger om året.

Bücherbus in Göteborg
© Lo Birgersson
Fensterpoesie in Göteborg
© Jarmo Väyrynen

Vilka internationella vänskapar och kopplinger har uppstått för Göteborg genom Creative Cities nätverket? Vilka internationalla project kunde ni initiera som ett resultat?

Vi är tidigt i processen så detta återstår till största delen men vi har redan varit i Vilnius och skapat flera olika nätverk, liksom att residensverksamheter underlättats genom nätverket.

Vad är mervärdet av ett sådant kulturutbyte enligt dig?

Tillgång till nätverk, både internationellt, nationellt och skapande av nya nätverk lokalt. Utifrån dessa stärka litteraturfrågor, både på teoretisk kulturpolitisk nivå och – framförallt – på praktisk aktivitetsnivå. Tillsammans är vi mycket starkare än var och en för sig.


Tillsammans är vi mycket starkare än var och en för sig.


Vilka tips och förslag kan du ge Bremen för ansökan?

Skapa samarbete mellan offentliga och privata verksamheter och med föreningsliv. Ha med både stad, region och universitet om möjligt. Och representanter för det fria kulturlivet (författare, förlag etc.).

Känner du till Bremen? Om inte: Vad förknippar du med Bremen? Om ja: Vad uppskattar du med staden? Vilka (kulturella) kvaliteter har Bremen? Är Bremen redan en litteraturstad?

Jag känner dessvärre inte till staden tillräckligt för att avgöra men ett av de allra bästa albumen som spelats in är Keith Jarretts Solo Concerts Bremen/Lausanne.

Mehr lesen:

"Points of View" im Hafenmuseum

Kunst trifft Wissenschaft im Hafenmuseum! Das Literaturmagazin empfiehlt die aktuelle Ausstellung "Points of View" zur deutschen Kolonialgeschichte im Westpazifik. Noch bis Mitte August gibt es die Gelegenheit, dieses spannende Thema aus verschiedensten Perspektiven heraus zu entdecken.